ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обука предавача - основни ниво

 

 

ОБУКА ПРЕДАВАЧА – ОСНОВНИ НИВО

Од 17. до 20. јуна 2019.године

 Бизнис иновациони центар, трг Тополиваца 4. - Крагујевац

 

 

Предавачи: Нада Шарац и Светлана Живанић

                                              

Понедељак , 17.јун                                                     I дан

  09:00– 09:15

Регистрација учесника и отварање семинара

  09:15 – 09:30

Увод у тренинг – Представљање програма, упознавање полазника и њихових очекивања од тренинга

 09:30– 09:45

„Шта је учење ?“ - вежба

9:45-10:15

Кључни фактори психологије учења

 10:15 – 10:30

Пауза

 10:3011:00

Промене у когнитивним функцијама у одраслом добу - вежба

11:00-11:20

Основне теорије учења и њихове импликације на учење одраслих

11:20-12:00

Стилови учења – дискусија

 12:00 – 12:45

Пауза за ручак

 12:45– 13:30

Андрагошки принципи учења

13:30-14:00

Колбов циклус учења

        14:00-14:45

Разумевање разлика између учења деце и одраслих - вежба

14:45–15:00

Пауза

15:00– 16:00

Улога тренера у процесу учења одраслих

 

16:00- 16:30

 

Резиме дана

Уторак, 18.јун                                                                 II дан

09:0009:10

Сумирање утисака из претходног дана

09:10 -09:30

Улога тренера у различитим фазама циклуса обуке - вежба

09:30- 10:00

Вештине тренера – рад у паровима

10:00- 10:15

Пауза

10:1510:45

„Када будем тренер…“

        10:45-11:15

Циклус обуке

         11:15-12:00

Припрема тренинга и пројектовање програма тренинга

12:00-12:45

Пауза за ручак

12:4513:30

Утврђивање потреба за обуком -  рад у малим групама

13:30-14:15

Циљеви обуке уводно предавање и вежба

14:1514:30

Пауза

14:30 – 15:15

Структуирање садржаја програма

15:15-16:00

Дизајн и агенда обуке - дискусија

16:00-16:30

Осврт на кључне тачке учења у другом дану

Среда, 19. јун                                                                III дан

 09:00-09:15

Подсећање на садржаје обуке у претходном дану

09:15-09:45

Методе и технике учења одраслих

09:45-10:15

Извођење обуке

10:15- 10:45

Шта се све процењује када евалуирамо обуку?

10:45-11:00

Пауза

  11:00 – 11:15

Логистика тренинга – рад у малим групама

11:15- 12:00

Вештине успешне комуникације

12:00- 12:45

Пауза за ручак

  12:4513:45

Вештине јавног наступа – припрема за демонстрацију

        13:45-14:30

Демонстрација вештине јавног наступа

14:30 – 14:45

Пауза

14:45– 16:15

Демонстрација вештине јавног наступа

16:15 – 16:30

Резиме дана

Четвртак, 20.јун                                                             IV дан

 09:0009:15

Сумирање утисака из претходног дана

09:15-09:30

Одлике интерактивне обуке

09:30- 09:45

Управљање временом на тренингу - анализа

09:45 -10:00

Смернице за израду добре презентације

10:00 – 10:15

Пауза

 10:1510:45

Ко-тренинг

10:45-11:15

Групна динамика и развој групе

11:15-12:15

Развој вештине постављања и одговарања на питања – рад у паровима

12:1513:00

Пауза за ручак

13:0013:30

„Ко је тежак учесник?“

        13:30- 14:00

Препоруке за рад  са „тешким“ учесницима

14:00- 14:30

Компетенције успешног тренера и самопроцена тренерских знања

14:30- 15:00

Чек листа за извођење обуке

15:00 – 15:15

Пауза

15:1516:30

Евалуација и затварање тренинга

·         тест знања

·         упитник  за евалуацију тренинга

 

 

претрага