ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Увод у управљање квалитетом

 

Програм обуке

Увод у управљање квалитетом

18.06.2019.године

Београд,
Палата Србије, Булевар Михајла Пупина 2, II спрат

Реализатор: мр Маја Петковић, Акредитован реализатор Националне академије за јавну управу

 

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15– 09:45

·      Дефинисање основних појмова у управљању квалитетом

·      Карактеристике квалитета услуга

·      Еволуција квалитета (I, QA, QC, QM, TQM)

·      Значај мерења учинка и управљања њиме (дефинисање појмова индикатора и перформанси)

·      SMART циљеви

·      Значај унапређења квалитетом - PDCA циклус

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·      Инструменти унапређења квалитетом (BSC – Balanced Scorecard, ISO стандарди, SWOT i PEST analiza, CAF - Common Assessment Framework, Награде за квалитет)

·      Усредсређеност на корисника – Вежба: Идентификација свих заинтересованих страна

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·      Разумевање процеса

·      Анализа ризика

·      Дефинисање процеса и врста процеса – Пример: Картон процеса

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·      Искуства у примени инструмената унапређења квалитета

·      Кључне препреке и фактори успеха у увођењу управљања квалитетом

·      Предлози како одржати и побољшати управљање квалитетом у јавној управи

·      Тест

·      Евалуација тренинга

 

претрага