ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основи система државне управе и уставног уређења

 

 

ОСНОВИ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА

 

Датум и место одржавања: Петак, 21. јуни 2019. године. Градска управа града Београда, Краљице Марије 1 (20. спрат - мала сала), Београд.

Реализатор: Проф. др Стеван.Лилић

 

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15– 09:45

·         Извршна власт у Републици Србији

 •        Положај извршне власти у уставном систему Републике Србије.
 •        Састав Владе и положаја чланова Владе.
 •         Унутрашња организација Владе.
 •         Прописи и други акти које доноси Влада.

·         Систем државне управе

 •        Врсте, начела рада и послови државне управе.
 •         Прописи које доносе органи државне управе.
 •         Руковођење радом и унутрашње уређење органа државне управе.
 •         Поверавање послова државне управе.
 •          Односи органа државне управе са Владом; међусобни односи органа државне управе; однос органа државне управе са државним и другим органима.
 •         Службена употреба језика и писама.
 •         Јавност рада и односи са грађанима.

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·         Основи уставног уређења

 •           Појам и материја Устава.
 •            Уређење државне власти у Републици Србији.
 •            Народна скупштина; Председник Републике; судови; јавно тужилаштво; Уставни суд; Војска Србије.
 •           Економско уређење Републике Србије.

·         Територијална аутономија и локална самоуправа

 •            Уставни концепт територијалне аутономије и локалне самоуправе.
 •            Надлежност, органи и финансирање територијалне аутономије и локалне самоуправе.
 •           Органи општине.

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

 •            Сукоб интереса у вршењу јавне функције и борба против корупције.
 •          Спречавање сукоба интереса и врсте сукоба интереса у вршењу јавне функције.
 • Обавеза пријављивања постојања сукоба интереса и пријављивања имовине функционера (поклони).
 •          План интегритета и методи превенција корупције.      
           
  Агенција за борбу против корупције.

·         Принципи добре управе. Заштитник грађана. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Повереник за заштиту равноправности.

 •           Принцип добре управе и институција Заштитника грађана (омбудсман).           
  Принципи слободног приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности и институција Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
 •            Принципи забране дискриминације, родне равноправности и концептом једнаких могућности и институција Повереника за заштиту равноправности
 •        е-Управа.
 •            Електронска управа.
 •            Начела електронске управе.
 •            Портал еУправа.

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Вредновање стеченог знања (тест).
·         Евалуација.

·         Завршетак радa семинара.

 

 

 

 

 

претрага