ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Радни односи у државним органима - примена у пракси

 

Општи програм обуке државних службеника

Радни односи у државним органима – примена у пракси

Датум и место одржавања: 14. јун 2019. година,  Национална академија за јавну управу, Палата Србије, Булевар Михајла Пупина 2, учионица 274, Нови Београд 

Предавач: мр Јасмина Субић, Министарство унутрашњих послова

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15– 09:45

·         Основна начела деловања државних службеника

·         Супсидијарна примена општих прописа о раду

·         Пријем у радни однос у државни орган

·         Вежба 1.

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·         Појам државних службеника и намештеника

·         Права и дужности државних службеника

·         Кадровски систем

·         Врсте радних места и њихово попуњавање

·   Права државних службеника при промени уређења државних органа

·         Вежба 2.

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·  Стручно оспособљавање и усавршавање државних службеника

·         Оцењивање и напредовање

·         Плате

·         Сукоб интереса

·  Одлучивање о правима и дужностима државних службеника

·         Вежба 3.

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Одговорност државних службеника

·         Премештај

·         Престанак радног односа

·         Вежба 4.

·         Евалуација семинара

 

претрага