ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Kа ефикаснијим инспекцијама

 

Програм континуираног стручног усавршавања државних службеника у државној управи

КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА

15-17. јул 2019. године

Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, II спрат, сала 273

Предавачи:                           Соња Вуканић, Весна Савић

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:159:45

·         Увод

·         Циљ и значај превентивног деловања инспекције

·         Облици и начини превентивног деловања

Предавач: Соња Вуканић

9:4510:00

Пауза

10:0011:30

·         Службена саветодавна посета

·         Радионица

Предавач: Соња Вуканић

11:3012:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Актуелна политика Владе: електронско пословање и укидање печата

·         Процена ризика и сразмерност

Предавач: Весна Савић

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Радионица

·          Поступак инспекцијског надзора као посебан управни поступак

Предавач: Весна Савић

II дан

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Права и обавезе надзираних субјеката

Предавач: Весна Савић

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·         Права и обавезе инспектора

·         Радионица

Предавач: Весна Савић

12:0013:00

Пауза за ручак

13:0013:45

·         Захтев за покретање прекршајног поступка

Предавач: Соња Вуканић

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Прекршајни налог

·         Радионица

Предавач: Соња Вуканић

                                                                    III дан

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·         Доказивање прекршаја и прекршајне одговорности

Предавач: Соња Вуканић

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·          Споразум о признању прекршаја

Предавач: Весна Савић

12:0013:00

Пауза за ручак

13:0013:45

·         Радионица

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Тест

 

претрага