ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

ИПАРД у оквиру ИПА и политика руралног развоја у оквиру ИПАРД II програма и заједничке пољопривредне политике ЕУ

Назив обуке

ИПАРД У ОКВИРУ ИПА И ПОЛИТИКА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОКВИРУИПАРД II ПРОГРАМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ

26.07.2019. године.
Палата Србија – источни улаз, Булевар Михајла Пупина 2, Бгд

Реализатор:Слободан Живановић, Руководилац Групе за програмирање мера за унапређење конкурентности и локалног руралног развоја, Сектор за рурални развој, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

I дан
08:00– 08:15
Регистрација учесника и отварање семинара
08:1509:45

·         Основи Заједничке пољопривредне политике – ЗПП(учесници у процесу дефинисања, основни принципи, историјат, смернице ЗПП);

·         Циљеви спровођења ЗПП по програмским периодима (основе претходних програмских периода и будућа ЗПП за период 2021 – 2027);

·         Шта је рурални развој, како се дефинише, шта обухвата, који су циљеви и сл.

09:45 – 10:00
Пауза
10:0011:30

·         Основе политике руралног развоја у Србији (историјат, креатори политике, трендови и сл.)

11:30 – 12:15
Пауза за ручак
12:1513:45

·         Правни оквир за спровођење политике руралног развоја у Србији (креирање стратешких и оперативних докумената, комплементарност у спровођењу политика,...)

·         Компарација политике руралног развоја у ЕУ и земљама југоисточне Европе

·         Програм претприступне помоћи – ИПАРД Програм у земаљама кандидатима за чластво у ЕУ

13:45 – 14:00
Пауза
14:0015:30

·          ИПАРД II Програм Републике Србије за период 2014-2020

·         Процес припреме ИПАРД III Програм Републике Србије за период 2021-2027

·         Евалуација стеченог знања и вештина и процена квалитета тренинга од стране полазника

·         Затварање тренинга

    

претрага