ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Заштита података о личности новине у законодавству

Предлог програма обуке

Закон о заштити података о личности

9. август 2019.

Палата Србије

Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, 
II спрат, сала 233

Реализатор: Златко Петровић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу

 

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15– 09:45

-      Заштита података о личности -концепт и норматива

-      Заштита података о личности у Републици Србији

-      Пракса Повереника у области заштите података о личности

-      Нови Закон о заштити података о личности -разлози доношења, поступак доношења, општа оцена законског текста

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

-      Анализа структуре закона

-      Опште одредбе

-      Начела Закона

-      Права лица на које се подаци односе

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

-      Руковалац и обрађивач

-      Пренос података о личности у друге државе и међународне организације

-      Положај Повереника

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

-      Правна средства, одговорност и казне

-      Посебни случајеви обраде

-      Прелазне и завршне одредбе Закона

-      Дискусија – питања и одговори

   

претрага