ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

ИПА II (2014–2020)

 

Програм обуке

ИПА II 2014-2020

9. септембар 2019. године

Палата Србија
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз,
II спрат, сала 273

Реализатор: Светлана Новаковић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу

 

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·          Представљање агенде и учесника

·         Инструмент за претприступну помоћ

·         Опште одредбе ИПА;

·         Правила о индерктном управљању од стране корисника ИПА;

·         Принцип поверавања задатака у вези са извршењем буџета;

·         Вежба

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·          ИПА програми – специфичности области политика

*      Национални акциони програми

*      Регионална и територијална сарадња

*      ИПАРД

·         вежба

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Правила програмирања

·         Правила спровођења ИПА

·         Правила финансијског управљања

·         Надзор, контрола и ревизија и заштита финансијских интереса ЕУ

·         Вежба

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·         Праћење, вредновање и извештавање

·         Примери из праксе

·         ИПА 2021-2027

·         Вежба

 

претрага