ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Поступак одабира кадрова заснован на компетенцијама – методе и технике

 

 

Програм обуке

Поступак одабира кадрова заснован на компетенцијама -
методе и технике

29 - 30. август 2019.

Палата „Србија“, Београд

Реализатори : Сања Леверда, Шеф одсека за спровођење поступка одабира кадрова и                                                                                                                                                                        Александра Станковић, радно место за одабир кадрова

29. август  Сања Леверда

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

·         Селекција кадрова у државним органима РС

·         Селекција кандидата базирана на компетенцијама

·         Фазе изборног поступка

·         Пријавни образац, карактеристике и преглед

·         Вежба 1.

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·         Провера општих функционалних компетенција

·         Методе провере оштих функционалних компетенција

·         Бодовање одговора

·         Вежба 2.

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Провера посебних функционалних компетенција

·         Методе провере посебних функционалних компетенција

·         Вежба 3.

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·         Мерила за оцењивање посебних функционалних компетенција

·         Оцењивање и бодовање посебних функционалних компетенција

·         Вежба 4.

 

 

Програм обуке

Поступак одабира кадрова заснован на компетенцијама -
методе и технике

29 - 30. август 2019.

Палата „Србија“, Београд

30. август Александра Станковић

08:0008.15

Регистрација учесника

08:15 – 09:45

·         Резиме првог дана обуке

·         Провера понашајних компетенција

·         Методе провере понашајних компетенција

·         Бодовање понашајних компетенција

·         Вежба 5.

09:4510:00

Пауза

10:00– 11:30

·         Интервју са конкурсном комисијом

·         Фазе процеса интервјуа

·         Ефикасно испитивање

·         Вежба 6.

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Процена и оцењивање кандидата на интервјуу

·         Групна дискусија

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Интегрисање података о кандидатима и бодовање

·         Тест

·         Евалуација семинара

 

 

претрага