ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Ка ефикаснијим инспекцијама

 
 
КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
 

21-23. август 2019

Палата Србија
 
I дан
 

Сесија 1 – Поступак инспекцијског надзора као посебан управни поступак

 

9:15 – 9:30
Окупљање и регистрација учесника
9:30 – 9:45
Поздравне речи, представљање обуке и међусобно упознавање полазника
9:45 – 10:45

·         Превентивно деловање инспекције и превентивне мере

            Милан Стефановић, стручњак у области инспекцијског надзора

10:45 – 11:15

·         Примери, вежбе и дискусија

11:15 – 12:15

·         Укидање обавезне употребе печата, електронско пословање и повезана питања

            Душан Радовановић, стручњак у области инспекцијског надзора

12:15 – 12:45
Пауза
12:45 – 13:45

·         Процена ризика и сразмерност

Милан Стефановић, стручњак у области инспекцијског надзора

13:45 – 14:15

·         Примери, вежбе и дискусија

14:15 – 15:00

·         Ток и правила поступка инспекцијског надзора

Душан Радовановић, стручњак у области инспекцијског надзора

15:00 – 16:00

·         Примери, вежбе и дискусија

 
II дан
 

Сесија 2 – Права и обавезе учесника у поступку инспекцијског надзора

Сесија 3 – Иницирање и покретање прекршајног поступка

 

9:15 – 9:30
Окупљање учесника

9:30 –10:30

·         Права и обавезе надзираних субјеката и других странака

            Милан Стефановић, стручњак у области инспекцијског надзора

10:30 – 11:30

·         Права и дужности трећих лица

            Милан Стефановић, стручњак у области инспекцијског надзора

11:30 – 12:30

·         Примери, вежбе и дискусија

12:30 – 13:00

Пауза

13:00 – 14:00

·         Права и могућности у вези са прекршајима

Милан Стефановић, стручњак у области инспекцијског надзора

14:00 – 15:00

·         Иницирање и покретање прекршајног поступка

Милан Стефановић, стручњак у области инспекцијског надзора

15:00 - 16:00

·         Примери, вежбе и дискусија

 
III дан
 

Сесија 4 – Доказивање прекршаја и прекршајне одговорности

Сесија 5 – Споразум о признању прекршаја
 
9:15– 9:30
Окупљање учесника

9:30 –10:30

·         Доказивање прекршаја и прекршајне одговорности

            Душан Радовановић, стручњак у области инспекцијског надзора

10:30 – 11:30

·         Примери, вежбе и дискусија

11:30 – 12:00
Пауза

12:0013:00

·         Примери, вежбе и дискусија

13:00 – 14:00

·         Споразум о признању прекршаја

Душан Радовановић, стручњак у области инспекцијског надзора

14:00 – 15:00

·         Примери, вежбе и дискусија

15:00 - 16:00

Евалуација обуке, тест, закључци и завршна реч
 
 

    

претрага