ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Лицем у лице: Вештине комуникације

 

 

 

ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ: ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 

 

14-15. август 2019. године

Нови Пазар

Реализатор: Татјана Драгосавац, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу

ПРВИ ДАН

08:15– 08:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:30– 09:45

·         Упознавање са учесницима /Очекивања од семинара

·         Циљеви семинара

·         Савремени комуникациони модели

·         Елементи са највећим утицајем на комуникацију

·         Шира перспектива сопственог начина комуникације

·         Разумевање основних аспеката интерперсоналне комуникације

·         Примери/Вежба

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·         Различити стилови комуникације и њихов утицај на међусобне односе

·         Значење преферентних стилова у комуникацији

·         Откривање личног преферентног стила

·         Утицаји на интерперсоналне односе

·         Примери/Индикатор

11:30 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

·         Вештина усавглашавања

·         Упостављање поверења

·         Успешно усаглашавање са другима

·         Значај невербалне комуникације

·         Повећати утицај у комуникацији и значај првог утиска

·         Примери/Вежба

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Принципи асертивне комуникације

·         Вештина преформулисања исказа

·         Вежба

 

 

 

 

 

 

ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ: ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 

 

14-15. август 2019. године

Нови Пазар

Реализатор: Татјана Драгосавац, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу

 

 

                                                                  ДРУГИ ДАН

08:30– 10:00

·      Најчешће конфликтне ситуације на радном месту – Студије случаја

·      Презентација закључака и остварених увида

·       Принципи за успостављање успешних односа са другима

10:00 – 10:15

Пауза

10:15 – 11:45

·      Различита природа и структура међусобне интеракције

·      Остварење сопствених увида и потреба у међусобној интеракцији у циљу побољшања односа

·     Основни приницип преговарања и најчешће грешке у преговарању

·      Примери

11:45 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

·    Јачање асертивности и унапређење вештине активног слушања

·    Принципи постављања питања и активног слушања

·    Откривање потреба у међусобној интеракцији

·    Вежба: Активно слушање

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Повратна информација као метод личног и професионалног напредовања

·         Разлике од других алата за развој

·         Кораци у пружању и примању повратне информације

·         Вежба

·         Дискусија/Питања и одговори/ Евалуација

 

претрага