ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Лицем у лице: Вештина комуникације

 

Програм обуке – Развој личних вештина

Назив обуке – „Лицем у лице – Вештина комуникације“

Датум и место одржавања: 28. - 29. август 2019., Крагујевац

Предавач: Зорана Смиљанић Милојевић

I дан

08:45 - 09:00

Регистрација учесника и отварање семинара

09:00 - 09:15

·         Упознавање – са агендом, правилима рада, учесника

09:15 - 10:00

·         Историја и дефиниција појма „комуникација“

10:00 - 10:30

·         Значај и сврха интерперсоналне комуникације

10:30 - 10:45

Пауза

10:45 - 11:45

·         Основни аспекти међуљудске комуникације

11:45 - 12:30

·         Предуслови за успешну комуникацију – први део

·         Фактори који утичу на исход комуникације

12:30 - 13:30

Пауза за ручак

13:30 - 15:00

·         Предуслови за успешну комуникацију – други део

·         Улога и значај перцепције, интерпретације и претходних искустава

·         Вежба

15:00 - 15:15

Пауза

15:15 - 16:15

·         Предулосви за успешну комуникацију – трећи део

·         Улога и значај емоција; Веза између емоција и комуникације

·         Вежба

16:15 - 16:30

·         Рефлексија првог дана тренинга


 

II дан

08:45 - 09.00

Регистрација учесника

09:00 - 09:30

·         Филтрирање информација из спољног света

09:30 - 10:30

·         Свесни и несвесни филтери

·         Метапрограми

·         Вежба

10:30 - 10:45

Пауза

10:45 - 11:45

·         Вербална и невербална комуникација

·         Вежба

11:45 - 12:30

·         Први утисак – важност и како га остварити

12:30 - 13:30

Пауза за ручак

13:30 - 14:15

·         Технике постављања питања

·         Вежбе

14:15 - 15:00

·         Активно слушање

·         Вежба

15:00 - 15:15

Пауза

15:15 - 16:15

·         Асертивна комуникација

·         Вежба

16:15 - 16:30

·         Рефлексија другог дана – шта смо научили о себи

·         Евалуација и затварање тренинга

 

 

претрага