ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Из другог угла - успешно решавање конфликата

 

Програм обуке

 

ИЗ ДРУГОГ УГЛА – УСПЕШНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА

 

19-20. август 2019. године

Београд, Булевар Михијла Пупина 2, Нови Београд

Предавач: Татјана Драгосавац, акредитовани тренер

ПРВИ ДАН

08:15– 08:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:30– 09:45

·         Отварање семинара; Представљање циљева тренинга

·         Упознавање са учесницима и њиховим очекивањима

·         Лични доживљај конфликата у комуникацији

·         Основни извор личне перцепције конфликата

·         Разумевање значаја интраперсоналне комуникације

·         Примери/Вежба

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·         Разлози за неслагање и неразумевање на радном месту

·         Врсте и природа конфликата на послу

·         Откривање личног преферентног стила решавања конфликата

·         Упознавање са различитим моделима решавања конфликата

·         Вежба/Индикатор

11:30 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:45

·         Разумевање најважнијих фактора у управљању конфликтима

·         Веће разумевање како људски мозак перципира међусобну интеракцију

·         Вежба: уобичајене препреке за решавање конфликата и различити модели решавања

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Утицај невербалних сигнала у конфликтним ситуацијама

·         Систем успостављања поверења у комуникацији

·         Успешно усаглашавање са другима

·         Примери/Вежба

 

 

 

 

Програм обуке

 

ИЗ ДРУГОГ УГЛА – УСПЕШНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА

 

19-20. август 2019. године

Београд, Булевар Михијла Пупина 2, Нови Београд

Предавач: Татјана Драгосавац, акредитовани тренер

 

ДРУГИ ДАН

 

08:3010:00

·      Најважнији увиди остварени претходног дана тренинга

 

·      Најчешће конфликтне ситуације на радном месту –

       Студије случаја

·      Презентација закључака и остварених увида

·      Различита природа и структура тешких разговора

·      Повећати шансу за побољшање односа

 

10:0010:15

Пауза

 

10:1511:45

·      Разлози за различита схватања о томе шта се дешава

·      Формулисање проблема на продуктиван начин

·      Показати сопствена осећања

·      Кораци за решавање проблема у комуникацији

·    Рад на примерима

 

11:45 – 12:15

Пауза

12:1513:45

·    Основне карактеристике преговора и различити алати који се користе у преговарању

·    О чему се не може преговарати

·    Најважније вештине у различитим фазама преговарања

·    Откривање потреба у међусобној интеракцији

·    Вежба

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Природа односа са другима

·         Значење и улога интерперсоналне комуникације у личном расту и развоју

·         Односи са другима као огледало односа са собом

·         Вежба

·         Дискусија/Питања и одговори/ Евалуација

 

 

 

претрага