ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управљање стручним усавршавањем у државним органима

  

Општи програм обуке државних службеника

Управљање стручним усавршавањем у државним органима

 17 - 20.09.2019. године

 Београд

Реализатор: Марија Ћурчин

дан

08:00– 08:15

·         Регистрација учесника и отварање семинара

08:15– 09:15

·         Увод у стручно усавршавање у јавној управи

09:15 – 09:30

Пауза

09:30 – 11:00

·         Програмирање стручног усавршавања

11:00 – 11:15

Пауза

11:15 – 12:45

·         Израда посебног програма стручног усавршавања

12:45 – 13:45

Пауза за ручак

13:45 – 15:30

·         Планирање активности у вези са стручним усавршавањем

II дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника

08:15– 09:15

·         Основе утврђивања потреба за стручним усавршавањем

09:15 – 09:30

Пауза

09:30 – 11:00

·         Начин и методологија утврђивања потреба за стручним усавршавањем

11:00 – 11:15

Пауза

11:15 – 12:45

·         Критеријуми и мерила за утврђивање потреба за стручним усавршавањем

12:45 – 13:45

Пауза за ручак

13:45 – 15:30

·         Фазе утврђивања потреба за стручним усавршавањем и механизми сарадње са Националном академијом за јавну управу

 

 

 

 

III дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника

08:15– 09:15

·         Спровођење програма стручног усавршавања

09:15 – 09:30

Пауза

09:30 – 11:00

·         Процес акредитације и селекције реализатора

11:00 – 11:15

Пауза

11:15 – 12:45

·         Начин и облици спровођења програма стручног усавршавања

12:45 – 13:45

Пауза за ручак

13:45 – 15:30

·         Избор спроводиоца односно реализатора програма стручног усавршавања и Централна евиденција програма стручног усавршавања

IV дан

08:00– 08:15

·         Регистрација учесника

08:15– 09:00

·         Вредновање програма стручног усавршавања

09:00 – 09:15

Пауза

09:15 – 10:45

·         Критеријуми за вредновање програма

10:45 – 11:00

Пауза

11:00 – 12:20

·         Врсте оцене програма

12:20 – 13:20

Пауза за ручак

13:20 – 14:00

·         Стандарди и обрасци за вредновање програма

14:00-15:00

·         Тест знања

15:00-15:30

·         Евалуација тренинга

·         Завршна реч и затварање тренинга

 

претрага