ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Увод у кохезиону политику Европске уније

Програм обуке
Увод у кохезиону политику ЕУ

17. септембар 2019. године
Нови Пазар

Предавачи:Невена Марчета и Валентина Видовић

I дан
08:30– 09:00
Регистрација учесника

 

·         Отварање семинара и упознавање полазника

09:00 – 10:20

·         Значај и сврха кохезионе политике ЕУ

·         Правни оквир и принципи кохезионе политике ЕУ

·         Стратешки оквир ЕУ, циљеви и инструменти кохезионе политике

10:20 – 10:35
Пауза
10:35– 12:05

·         Територијална организација

·         Главни учесници у кохезионој политици

·         Вежба 1

12:05 – 13:05
Пауза за ручак
13:05 – 14:35
                     

·         Капацитети за спровођење кохезионе политике

·         Капацитет апсорпције

·         Вежба 2

·         Политика задржавања кадрова

14:35– 14:50
Пауза
14:50 – 16:20

·         Инструменти и процедуре за спровођење кохезионе политике

·         Припреме Републике Србије за кохезиону политику

    

претрага