ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Заштита узбуњивача

 

 

Програм обуке
Заштита узбуњивача
Сала 223, II спрат, источни улаз, Палата Србије
23.09.2019.
        

            

Предавач: Маријана Мравик, Основни суд уПанчеву

 
 

 

08:30-08.45

Регистрација учесника и отварање семинара

 
08:4510:15

 

·         Представљање предавача и полазника

  • Упознавање полазника са структуром и циљевима обуке
  •  Упознавање полазника са међународним стандардима у области узбуњивања и заштите узбуњивача
  •  Закон о заштити узбуњивача као новина у законодавству Републике Србије – основни постулати, усклађеност Закона о заштити узбуњивача са успостављеним међународним стандардима
 
 

 

10:15-10:30

Пауза

 

10:30-12:15

Закон о заштити узбуњивача:
 
  • Упознавање са основним појмовима из Закона
 
  • поступак и врсте узбуњивања са нагласком на Интерном каналу узбуњивања код послодавца
  • Обавезе послодавца прописане Законом и Правилником и казнена одговорност

-        подношење прекршајних пријава, надзор над   испуњавањем    обавеза прописаних Законом

-       одређивање овлашћеног лица за пријем пријава о узбуњивању и поступање по истима, начин достављања

-       завођење и поступање по информацији у вези са узбуњивањем,
-       очување поверљивот идентитета узбуњивача...
 
 

 

12:1513:00

Пауза за ручак

 

13:0014:00

Закон о заштити узбуњивача:
 
  • Судска заштита узбуњивача и накнада штете:
 

 

- правило о обрнутом терету доказивања,

 
            - тренутна заштита кроз привремене мере
 
           - истражно начело

 

- одсуство туженог са рочишта

 
 
  • Судска пракса Европског суда за људска права
 
 

 

14:0014:15

Пауза

 

14:1515:00

·         Практична вежба: пролазак кроз тест сразмерности уз подршку предавача

·         Дискусија

·         Закључци

·         Евалуација

 
 
 

претрага