ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Лицем у лице: Вештина комуникације

 

 

Програм обуке

ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ : ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ

18-19. септембар 2019.

Регионални центар за стручно усавршавање Лесковац, лесковачког одреда 6

Предавачи:Татјана Jаћимовић и Гордана Поповић Божанић

I дан

09:30– 09:45

Регистрација учесника и отварање семинара

09:45– 11:15

·         Уводно предавање о комуникацији( значај,сврха и врсте комуникације)

·         Комуникатори и канали комуникације

11:15 – 11:30

Пауза

11:30– 13:00

·         Значај комуникације на радном месту

·         Проблеми и тешкоће у комуникацији на радном месту

13:00 – 13:30

Пауза за ручак

13:30 – 15:00

·         Формална и неформална комуникација

·         Комуникација као социјална потреба човека

15:00 – 15:15

Пауза

15:15 – 16:45

·         Комуникациони знакови

·         Вербална пословна комуникација

II дан

09:00– 09:15

Регистрација учесника и подсећање на садржај првог дана

09:15– 10:45

·         Невербална комуникација( паралингвистичка, кинезичка, проксемичка)

10:45 – 11:00

Пауза

11:00 – 12:30

·         Лични наступ у пословној комуникацији, стилови комуникације

·         Асертивна комуникација

12:30 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 14:30

·         Аспекти међуљудске комуникације

·         Фактори успешне комуникације и њихово разумевање

14:30 – 14:45

Пауза

14:45 – 16:15

·         Баријере, препреке у комуникацији и како их превазићи

·         Примена наученог у решавању проблемских ситуација

 

претрага