ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Вештине комуникације и професионалног понашања инспектора

Програм обуке

Назив обуке

Вештине комуникације и професионалног понашања инспектора

Датум и место одржавања : 25-26.09. Регионални центар Лесковац

Предавач: Весна Савић

I дан

08:00– 08:20

Регистрација учесника и отварање семинара

08:20– 09:35

·         Карактеристике вербалне и невербалне комуникације

·         Радионица

09:35 – 09:50

Пауза

09:5011:20

·         Активно слушање

·         Панел дискусија

·         Остваривање односа поверења са надзираним субјектом и значај првог контакта

11:20 – 12:00

Пауза за ручак

12:00 – 13:35

·         Радионица

·         Конструктивно решавање конфликата

13:35 – 13:50

Пауза

13:5015:30

·         Радионица

·          Рад са „тешким клијентима“

II дан

08:0008.20

Регистрација учесника

08:2009:35

·         Предрасуде и стереотипи и начин реаговања

·         Радионица

09:3509:50

Пауза

09:5011:20

·         Превладавање стресних ситуација

·         Типови понашања надзираних субјеката

11:20 – 12:00

Пауза за ручак

12:00 – 13:35

·         Радионица

·         Бихејвиорални приступ инспекцијског надзора

·          Радионица

13:3513:50

Пауза

13:5015:30

·         Начела и правила професионалног и етичког понашањаи стандарда интегритета инспектора у Кодексу понашања и етике инспектора

·         Тест

·         Затварање семинара

                                                              

 

 

 

претрага