ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текста - напредни ниво

 

Програм обуке

Обрада текста – напредни ниво

25.09.2019 – 27.09.2019
Смедерево

Реализатор: Зоран Дубовац

I дан

09:00 – 09:15

Регистрација учесника и отварање семинара

09:15 10:30

Сређивање MS Word документа

 

Сређивање текста

·         Примена ефеката на текст (прецртано, експонент, индекс, сенка)

·         Скривање и оријентација текста

·         Анимација текста WordArt

 

Сређивање Одломака

·         Сенчење и оивичавање пасуса

·         Структуирање

·         Стилови

10:30 – 10:45

Пауза

10:45 – 11:45

Шаблони (templates):

·         Промена основних могућности обликовања и изгледа шаблона;

·         Креирање нових шаблона на основу постојећег документа или шаблона

 

Коментари и сарадња на уређивању документа

11:45 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

Табела садржаја

 

Секције

 

Ступци

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

Вежба

 

 

 

 

II дан

09:00– 10:00

Референцирање

·         Књижне ознаке (Bookmarks)

·         Индекс појмова

·         Унакрсне референце

·         Фусноте

10:00 – 10:15

Пауза

10:15 – 11:15

Заглавље документа

Сигурност документа

11:15 – 11:45

Пауза за ручак

11:4512:45

Рад са објектима у документу

·         Обрасци (форме)

·         Поља

12:45 – 13:00

Пауза

13:0014:00

Вежба

 


 

III дан

09:00– 10:30

Рад са објектима у документу (наставак)

·         Табеле

·         Цртежи

·         Наслови слика и табела

10:30 – 10:45

Пауза

10:45 – 12:15

Циркуларна писма

 

Макронаредбе

 

Штампање документа

12:15 – 12:45

Пауза за ручак

12:45 – 13:45

Вежба

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

Завршне напомене, завршни задатак, евалуација

 

 

претрага