ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обука предавача - основни ниво

   

Предлог програма обуке

 ОБУКА ПРЕДАВАЧА – ОСНОВНИ НИВО

Датум и место одржавања: Од 16. до 29. септембра 2019. године, Палата Србија, сала 274

Реализатори: Снежана Шундрић и Наташа Ћирић

МОДУЛ 1 – УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ОДРАСЛИХ

дан

08:00 – 08:30

Регистрација учесника и отварање семинара

08:30 – 09:30

·         Процес учења и кључни фактори психологије учења

·          Интелигенција као фактор учења

09:30 – 09:45

Пауза

09:45 – 11:30

·         Мишљење као фактор учења

·         Памћење као фактор учења

·         Мотивација као фактор учења

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Промене у когнитивним функцијама у одраслом добу

·         Основне теорије учења и њихове импликације за учење одраслих

·         Стилови учења

·         Вежба

13:45 – 14.00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Колбов циклус учења

·         Вежба

·         Евалуација

II дан

08:00 – 08:15

·         Регистрација учесника

·         Рекапитулација претходног дана

08:15 – 09:30

·          Андрагошки принципи учења

·         Разлике између учења деце и одраслих

·         Тест знања

09:30 – 09:45

Пауза

МОДУЛ 2 – ПРОЦЕС КРЕИРАЊА ТРЕНИНГА И ТРЕНЕРСКЕ ВЕШТИНЕ

09:45 – 11.30

·         Улога тренера у процесу учења одраслих

·         Тренерска етика

·         Вежба

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Циклус обуке и специфичности фаза обуке

·         Вежба

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Припрема тренинга и пројектовање програма тренинга

·         Утврђивање потреба полазника за занимањима и вештинама

·         Евалуација

III дан

08:00 – 08:15

·         Регистрација учесника

·         Рекапитулација претходног дана

08:15 – 09:30

·         Општи и специфични циљеви обуке

·         Структура и садржај програма и кључне тачке учења

·         Вежба

09:30 – 09:45

Пауза

09:45 – 11:30

·         Дизајн и агенда обуке

·         Вежба

·         Методе и технике обучавања

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Извођење обуке

·         Вежба

·         Евалуација (оцена успешности) обуке

·         Логистика (пре, за време и после тренинга)

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Вештине успешне комуникације

·         Вежба

·         Евалуација

 

IV дан

08:00 – 08:15

·         Регистрација учесника

·         Рекапитулација претходног дана

08:15 – 09:30

·         Вештине јавног наступа

·         Вежба

09:30 – 09:45

Пауза

09:45 – 11:30

·         Укључивање полазника обуке

·         Ефикасно управљање временом на тренингу

·         Смернице за израду добре презентације

·         Ко - тренинг

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Живот групе током тренинга

·         Вештине постављања и одговарања на питања

·         Тешки учесници/тешки тренуци на тренингу

13:45– 14:00

Пауза

       14:00 – 15:30

·         Компетенције успешног тренера и самопроцена

·         Чек листа за извођење обуке

·         Испитни тест знања

·         Евалуација и затварање тренинга

претрага