ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Права припадника националних мањина

 

Програм континуираног стручног усавршавања државних службеника у државним органима

Назив обуке: Права припадника националних мањина

Датум и место одржавања  Палата Србија, сала 274 , 30. септембра, 2019. године.

 

 Предавач: Љиљана Бекчић

 

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

Преглед институционалног и нормативног (укључујући и стратешка  документа) оквира о правима припадника националних мањина

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

Области (култура, информисање, образовање, службена употреба језика и писама) и начин и заштита права и слобода националних мањина

Значај мултикултуралности

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

Појам и улога националних савета националних мањина, поступак избора чланова националних савета и њихова овлашћења

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

Поступак уписа у посебан бирачки списак националних мањина

Стратешка документа за остваривање права припадника националних мањина

Евалуација и затварање тренинга

 

претрага