ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

КА КВАЛИТЕТНИЈИМ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА - Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама

 

Програм обуке

Јавне политике – креирање, спровођење и анализа ефеката

12-13.09.2019. године – Палата Србија, источно крило, II спрат, сала 273

Реализатор: Ивана Вукашиновић

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање обуке

08:1509:45

·         Дефинисање основних појмова у области управљања системом јавних политика – појам јавних политика, појам управљања системом јавних политика, појам координације јавних политика

·         Преглед постојећег стања у области управљања системом јавних политика

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·         Циклус управљања системом јавних политика и кораци Анализе ефеката јавних политика

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:45

·         Дефинисање опција јавних политика (Принципи у дефинисању опција јавних политика; Критеријуми и методе за идентификацију опција јавних политика)

13:45 – 14:00

Пауза

14:0015:30

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања (на основу сценарија разматрају се различите опције јавних политика и опредељује се за могуће инструменте тј мере)

II дан

08:0008.30

Регистрација учесника  и рекапитулација претходног дана

08:3010:00

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

·         Идентификација ефеката

·         Врсте ефеката

·         Представљање различитих врста анализа: анализа финансијских ефеката, анализа админстративних ефеката, анализа економских ефеката, анализа социјалних ефеката и процена утицаја на животну средину

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања

·         На основу идентификованих опција политика, разматрање могућих административних и финансијских ефеката које очекујемо од сваке појединачне разматране опције

·         Анализа ризика

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·         Практичан рад учесника у циљу примене стечених знања: на основу приложене табеле процењују се ризици за идентификоване опције политика

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

·         Значај континуираног вредновања учинака јавних политика (ex-post анализе ефеката) за спровођење, праћење спровођења и извештавање о ефектима спровођења јавних политика – пример из праксе

·         Тестирање полазника

 

претрага