ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Коришћење јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање

 

Програм обуке

КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, КООРДИНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

19.09.2019.

Српско-корејски информатички-приступни центар, Добрињска 11, Београд

 

7:45 – 8:00

Регистрација учесника

08:0009:00

Уводна представљања

Плански систем – документи јавних политика, средњорични планови и АПСПВ (доношење, праћење и извештавање)

         Основни појмови система планирања, структура докумената јавних политика, средњорочног плана и Акционог плана за спровођење програма Владе, процес и кораци у изради докумената.

Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање (ЈИС)

         Концепт и карактеристике ЈИС-а и његова улога у управљању јавним политикама, различити модули овог система.

Дискусија

09:00 – 09:10

Пауза

09:1011:10

Демонстрација уноса структуре докумената јавних политика (ДЈП)

         Унос обавезних елемената докумената јавних политика: циљева, мера,  показатеља учинка и података везаних за ове елементе;

         Унос елемената средњорочних планова (СП);

         Унос елемената АПСПВ;

         Претрага базе докумената, прописа, показатеља учинка

Вежба

Полазници ће свако појединачно унети задате податке о ДЈП

11:10 – 11:20

Пауза

11:2012:50

Демонстрација уноса елемената акционог плана (АП)

Унос обавезних елемената АП: циљева, мера, активности рокова и показатеља

Вежба

Полазници ће свако појединачно унети задате податке о елементима АП ДЈП

12:50 – 13:45

Пауза за ручак

13:4515:20

Демонстрација коришћења ЈИС-а за извештавање  о реализацији ДЈП, СП и АПСПВ

Вежба

Полазници ће свако појединачно унети податке о спроведеним активностима и оствареним вредностима показатеља и финансијких средстава за задату годину и акциони план

Демонстрација аналитичких приказа остварених резултата након унетих избвештаја о спровођењу АП

         Генерисање стандардних и додатних извештаја и графикона који се односе на реализацију ДЈП, СП и АПСПВ

Вежба

Полазници ће генерисати по један извештај и графикон на основу претходно унетих података

Дискусија

15:20 – 15:30

Евалуација обуке

 

 

 

претрага