ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Канцеларијско пословање

 

 
Програм обуке
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
 
Београд, 17-18.2.2011. године
сала 274, II спрат, источни улаз,Палата Србије
 
Предавач:
  •  Стојадин Марић, Министарство за државну управу и локалну самоуправу
 
1. ДАН
10:00 – 10:15
Регистрација учесника
Отварање семинара
10:15–12:00
·            Појам и значај канцеларијског пословања
·            Основни појмови и изрази у канцеларијском пословању
·           Примање, отварање и прегледање поште
12:00–12:15
Пауза
12:15-14:00
·            Евидентирање аката и предмета
·            Картотека
·            Скраћени деловодник
2. ДАН
 
10:00–12:00
 
 
·         Омот списа
·         Достављање аката у рад
·         Роковник
·         Развођење аката
·         Отпремање поште
·         Архивирање и чување предмета
12:00–12:15
Пауза
12:15-14:00
·         Саставни делови службеног акта
·         Извештавање о стању решавања управних ствари
·         Надзор над применом прописа у канцеларијском пословању
·         Канцеларијско пословање у ширем смислу 
 
·         Питања
·         Евалуација семинара 

претрага