ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Безбедност и здравље на раду

 

 
Програм обуке
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
 
Београд, 18.2.2011. године
сала 273, II спрат, источни улаз,Палата Србије
 
 
Предавачи:
  •  Мира Божић, Министарство рада и социјалне политике – Управа за безбедност и здравље на раду
  • Ненад Владић, Министарство рада и социјалне политике – Управа за безбедност и здравље на раду
 
 
09:00 - 9:15
 
 
Регистрација учесника и отварање семинара
 
9:15 – 11:00
 
·         Закон о безбедности и здрављу на раду
·         Процена ризика на радном месту и у радној околини
 
11:00 - 11:30
Пауза
 
11:30 - 13:30
 
      Радионица
·         Процена ризика на конкретном радном месту
13:30 – 13:45
Пауза
 
13:45 – 15:00
 
    
       Радионица
·         Процена ризика на конкретном радном месту, презентације радова
·         Питања и одговори
 

претрага