ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Табеларне калкулације

 
Петодневна обука:

ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ

 

Булевар Михаила Пупина 2 – III спрат, сала 333

Београд
 

Ивица Благданић, Управа за заједничке послове републичких органа

 
ПРВИ ДАН
15:00 – 15:15

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА

15:15 - 16:00
o    Увод :

Ö     Основе коришћења програма

Ö     Мењање основних поставки

o    Вежба: рад са документима
16:00 – 16:15
Пауза
16:15- 17:00

o    Рад са ћелијом: убацивање података, означавање ћелија, редови и колоне, сређивање података, дуплицирање, премештање, брисање, проналажење, замена и сортирање података

o    Вежба: унос и форматирање података у ћелијама

17:00 – 17:15
Пауза

17:15 – 18:00

o    Наставак рада са ћелијом: убацивање података, означавање ћелија, редови и колоне, сређивање података, дуплицирање, премештање, брисање, проналажење, замена и сортирање података

o    Вежба: унос и форматирање података у ћелијама

o    ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ДРУГИ ДАН
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
15:15 - 16:00

o    Рад са радним листовима:убацивање новог, промена назива, брисање, копирање, премештање итд.

o    Вежба: рад са листовима
16:00 – 16:15
Пауза
16:15- 17:00

o    Формуле и функције: аритметичке формуле, адресирање ћелије, рад са функцијама.

o    Вежба: рад са формулама и функцијама

17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18:00

o    Наставак рада са формулама и финкцијама ћелијом

o    Вежба: рад са формулама и функцијама

o    ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 
ТРЕЋИ ДАН
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
15:15 - 16:00

o    Форматирање: форматирање ћелија за приказ бројева и датума

o    Вежба: форматирање ћелија за приказ бројева и датума

16:00 – 16:15
Пауза
16:15- 17:00

o    Форматирање: форматирање садржаја ћелије

o    Вежба: форматирање садржаја ћелије

17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18:00

o    Форматирање: поравнање и оквири

o    Вежба: поравнање и оквири

o    ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 
ЧЕТВРТИ ДАН
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
15:15 - 16:00

o    Дијаграми и графикони: прављење различитих врста графикона и дијаграма из података у радној књизи

o    Вежба: дијаграми и графикони
16:00 – 16:15
Пауза
16:15- 17:00

o    Дијаграми и графикони: рад са насловима и ознакама, мењање изгледа и делова

o    Вежба: дијаграми и графикони
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18:00

o    Дијаграми и графикони: промена врсте, копирање и премештање, промена величине и брисање

o    Вежба: дијаграми и графикони
o     ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 
ПЕТИ   ДАН
 
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
15:15 - 16:00

o    Припрема документа за штампу: поставке радног листа и припреме

o    Вежба: припрема документа за штампу

16:00 – 16:15
Пауза
16:15- 17:00
o    Штампање документа: штампање
o    Вежба: штампање
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18:00

o    Тестирање стеченог знања

o    евалуација

претрага