ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Пословни протокол

Програм обуке
ПОСЛОВНИ ПРОТОКОЛ
 
Београд, 10-11.3.2011. године
сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије
Предавачи:
Људмила Милатовић, Генерални секретаријат Владе и
Роберт Поповић, Генерални секретаријат Владе
1.дан
8:45-9:00
Регистрација учесника
9:00-10:30
Увод у протокол
Кратак историјат
Типови протокола
10:30-10:45
Пауза
10:45-12:15
Терминологија и норме
Упознавање, представљање, обраћање, ословљавање
Стандарди и терминологија
Позивнице
Комуникација
12:15-13:15
Пауза
13:15-14:45
Типови догађаја
Државне посете
Састанци
Међународне конференције
Национални празници
Сахране и церемоније полагања венаца
Свечане церемоније потписивања споразума
14:45-15:00
Пауза
15:00-16:30
Планирање, припрема и реализацијапосете
Прикупљање информација
Дочек, испраћај, безбедносни аспект, смештај, превоз
2.дан
9:00-10:30
Организација и логистика
Истицање застава
Интеркултурна комуникација 
10:30-10:45
Пауза
10:45-12:15
Гостопримство
Планирање и припрема
Позивање и избор гостију
Врсте свечаних обеда
Правила пресеанса
Распоред седења
Правила понашања за време обеда
12:15-13:15
Пауза
13:15-14:45
Јеловници
Плац карте
Дрес код
14:45-15:00
Пауза
15:00-16:30
Ресурси
Ангажовање екстерних професионалаца
Опрема, превозна средства, техника
Питања и одговори, дискусија

претрага