ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Хармонизација националних прописа са прописима Европске уније - табелa усклађености


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
 
Програм обуке

„ХАРМОНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ - ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ“

18. март 2011. године
Палата Србија, источни улаз, сала 274
 
Предавач:

Зоран Сретић, Канцеларија за европске интеграције

09:45-10:00
 
Регистрација учесника

10:00–12:00

НПИ и инструменти усклађивања

o       Веза између различитих инструмената усклађивања и реализације и планирања НПИ

Извори права ЕУ и процес усклађивања

o       Право ЕУ (дефиниција и извори)

o       Однос права ЕУ и националног права

o       Оснивачки уговори, уредбе, директиве и одлуке

o       Негативан и позитиван приступ усклађивању

o       Специфичности усклађивања у случају када држава приступа ЕУ  и када је члан ЕУ

12:00-13:00
       Пауза

13:00–14:30

Табела усклађености

o       Сврха, структура, метод попуњавања

o       Оцењивање усклађености одредби (пренос специфичних одредби права ЕУ)

o       Примери
 
14:30-15:00
Дискусија
Евалуација обуке

 

претрага