ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Методологија израде прописа

 
Програм обуке
МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОПИСА
 
Београд, 21-22.3.2011. године
сала 274, II спрат, источни улаз,Палата Србије
 
Предавачи:
  •  Ранка Радовић, Републички секретаријат за законодавство
  • др Радоје Церовић, Народна скупштина
 
1. ДАН
09:00-09:30

·        Представљање предавача и учесника

·        Утврђивање циљева обуке и очекивања учесника од обуке

           
 
09:30–10:15

·            Основна методолошка питања израде прописа

·            Поступак настанка права у смислу материјалног   

             регулисања одређених друштвених односа

·           Однос материјалне припреме прописа и његове                    

             номотехничке обраде (како изразити оно што се уређује 

            прописом)

10:15–10:30
Пауза
10:30-11:00

·            Прописи које доноси Народна скупштина

·            Разлози за доношење Jединствених методолошких правила за              израду прописа

11:00-12:15

·            Садржај, форма, језик, стил и начин писања прописа

12:15–13:00
Пауза
13:00-14:15

·            Измене и допуне прописа, пречишћен текст, исправка  

            прописа, образложење прописа и амандмани на предлог прописа

14:15-15:00

·            Рекапитулација обуке

·            Дискусија

 
 
 
 
2. ДАН
09:15-09:30
 
 
Представљање предавачаи учесника
09:30– 11:00

·        Прописи које доноси Влада

·        Поступак за доношење прописа Владе

·        Прописи које доносе органи државне управе         

11:00-11:15
Пауза
11:15-12:15

·         Методологија за израду прописа Владе и органа државне управе -           садржина, језик, стил и начин писања прописа                                                       

12:15-12:30
Пауза
12:30-13:15
  • Вежба: Анализа подзаконских прописа – један случај из праксе
13.15-13.45
  • Закључна разматрања
  • Евалуација семинара

претрага