ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управљање људским ресурсима

Програм обуке

„УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

30. јун 2011.

Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274

Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финансија, Управа царина

09:00-9:15
Регистрација учесника
Увод
 
09:15–10:30
 

·         Дефиниција људских ресурса и управљања људским ресурсима у државној управи

·         Планирање људских ресурса

·         Анализа описа посла

·         Вежба

10:30–10:45
Пауза
10:45-12:30

·         Одабир и запошљавање кадрова заснован на анализи посла

·         Алати за селекцију

·         Вежба

·         Увођење у посао

 
12:30–13:15
Пауза
13:15-14:45

·         Управљање учинком

·         Оцењивање запослених

·         Разговор са запосленим

·         Вежба

14:45–15:00
Пауза
15:00-16:00

·         Усавршавање и развој људских ресурса

·         Како одрасли уче

·         Улога руководиоца у процесу учења

·         Вежба

16:00-16:30

·         Питања

·         Евалуација семинара 

претрага