ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Креирање и анализа утицаја јавних полиитка

 

 
Програм обуке
КРЕИРАЊЕ И АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
 
Београд, 6, 7. и  8. јун2011. године
сала 273, IIспрат, источни улаз, Палата Србије
 
 Предавачи:
·       Audrey O'Byrne-Jessiman
·        FlorinBondar
·       Lorenzo Allo
I ДАН
      08:30 – 09:00
Регистрација учесника
09:00 – 09:15
 • Представљање и добродошлица
Audrey O'Byrne-Jessiman
Представљање предавача, тема и циљева обуке
 
09:15 – 09:45
 • Утвђивање јавних политика – значај и релевантност за државне службенике у Србији
Обраћање представника Генералног секретаријата Владе РС
 
09:45 – 10:30
 • Утвђивање јавних политика - увод
Audrey O'Byrne-Jessiman
Кључни термини и појмови;
Дефиниција јавне политике;
Фазе у циклусу утврђивања јавних политика;
 
10:30 – 11:15
 • Утвђивање јавне политике унутар Владе   
FlorinBondar
Елементи циклуса утврђивања јавних политика;
Различити актери из власти (и изван власти) који су укључени у циклус политике;
 
11:15 – 11:30
Пауза
11:30 – 12:15
 • Утвђивање политика „на основу доказа“
Lorenzo Allo
Улога званичника јавне службе у прикупљању одговарајућих информација и података у процесу израде политика 
 
12:15 – 13:00
 • Процеси консултација
FlorinBondar
 
Консултовање с кључним заинтересованим групама  
 
13:00 – 13:45
Пауза
13:45 – 14:15
 • Искуства земаља ЕУ у унапређњњу јавних политика
 • Дискусија
 
14:15 – 15:15
 • Рад у групама
Процена политика;
Развијање/ унапређење у контексту циклуса израде политике
 
15:15 – 16:00
 • Извештај група о раду
Презентација представника свих група
 
II ДАН
09:00 – 10:00
 • Доследност приступа – значај инструмената за утврђивање јавне политике: процена утицаја
Lorenzo Allo
Анализа утицаја – кључни инструмент у изради политике за обезбеђивање доследности приступа у свим органима власти  
 
10:00 – 11:00
 • Мониторинг, евалуација
FlorinBondar
Фаза циклуса политике после имплементације;
Улога доносиоца политике у томе да политика заиста остварује оно чему је била намењена, да функционише делотворно, као и да постоје системи за њен мониторинг и ревизију;     
 
11:00 – 11:15
Пауза
11:15 – 12:30
 • Координација политика и планирање
Audrey O'Byrne-Jessiman
 Делотворно координирање активности у министарствима и релевантним агенцијама у јавном сектору, и између њих, с циљем да се обезбеди прикупљање неопходних информација и доказа    
 
12:30 – 13:00
 • Искуства земаља
 • Дискусија
 
13:00 – 13:45
Пауза
13:45 – 15:00
 • Рад у групама:
Примери практичних политика
 
15:00 - 16:00
 • Извештај група о раду
 
III ДАН
09:00 – 09:45
 • Процена утицаја јавних политика
Lorenzo Allo
Улога и значај планирања буџета и средстава у утврђивању политике;
Анализа трошкова и користи;
 
09:45 – 10:30
 • Анализа, надзор и транспарентност  
FlorinBondar
Транспарентност, праћење и преиспитивање политике;
Независни надзор и различите структуре и системи, како у процесу утврђивања политике, тако и у преиспитивању и ревидирању;
 
10:30 – 10:45
 
Пауза
10:45 – 12:00
 • Рад у гупама:
Практични примери унапређења јавних политика уз коришћење инструмената за креирање политика
12:00 - 12:45
 • Извештај група о раду
 
12:45 -13:00
 • Рекапитулација и закључак
Евалуација семинара
 

претрага