ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основи права и политичког система Европске уније

28. септембар 2011.
09.30 – 10.00
- Свечано отварање образовног модула
- Представљање програма и предавача
- Подела радног материјала   

Основе развоја и функционисања Европске уније

10.00 – 11.00
Шта знамо о Европској унији? – радионица
11.00 – 11.15
Пауза за кафу
11.15 – 12.15
Политички систем Европске уније – институције ЕУ
12.15 – 13.00
Ручак
13.00 – 14.00

Политички систем Европске уније – процес доношења одлука

14.00 – 14.15
Пауза
14.15 – 15.15

Политички систем Европске уније – процес креирања практичних политика

15.15 – 15.30
Пауза за кафу  
15.30 – 17.00

Компаративна анализа – Сједињене америчке државе/Светска трговинска организација/Европска унија

5.октобар 2011.
Процес креирања практичних политика у Европској унији
09.30 – 10.30

Процес креирања практичних политика у ЕУ – област искључиве надлежности: случај: Политика конкуренције

10.30 – 10.45
Пауза за кафу
10.45 – 11.45

Процес креирања практичних политика у ЕУ – област подељење надлежности: случај Политика животне средине

11.45 – 12.30
Ручак
12.30 – 13.30

Процес креирања практичних политика у ЕУ – област допунске надлежности: случај Политика у области људских права

13.30 – 13.45
Пауза за кафу
13.45 – 15.15
Економија ЕУ
15.15 – 15.30
Пауза
15.30 – 17.00

ЕУ као глобални актер

12. октобар 2011.
 
 09.30 – 10.30

Политичка платформа Европске уније за Западни Балкан

10.30 – 10.45
Пауза за кафу
10.45 – 12.15
ЕУ на интернету?
12.15 – 13.00
Ручак
13.00 – 14.30

Лобирање у ЕУ - симулација

14.30 – 14.45
Пауза за кафу
14.45 – 16.15

Лобирање у ЕУ – основни концепти, модели, лекције које треба научити

 
 
 
 
28. октобар 2011.
Правни поредак ЕУ и Република Србија
 09.30 – 10.30

Основе комунитарног правног поретка

10.30 – 10.45
Пауза за кафу
10.45 – 12.15
Однос комунитарног и националног права
12.15 – 13.00
Ручак
13.30 – 15.00

Законодавни поступак у Републици Србији у процесу ЕУ интеграција

15.00 – 15.15
Пауза
15.15 – 16.15

Примена Споразума о стабилизацији и придруживању Републике Србије

16.15 – 16.30
Пауза за кафу
16.30 – 17.30

Компаративна анализа Процеса стабилизаце и придруживања у земљама Западног Балкана

2. новембар 2011.
Србија и Европска унија
 09.30 – 10.30

Кандидатура Републике Србије – како се воде преговори?

10.30 – 10.45
Пауза за кафу
10.45 – 12.15
20 митова о Европској унији
12.15 – 13.00
Ручак
13.00 – 14.00

Србија на путу ка Европској унији: анализа добити и трошкова - радионица

14.00 – 14.15
Пауза за кафу
14.15 – 15.15
Коришћење предприступних фондова ЕУ
15.15 – 15.30
Пауза за кафу
15.30 – 17.00
Припремни тест
 
16. новембар 2011.
Тест провере знања
 
Свечана додела сертификата

претрага