ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мобинг - спречавање и заштита од злостављања на раду

 

 
Програм обуке
 
МОБИНГ-
СПРЕЧАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
 
(Примена Закона и подзаконског акта)
 
Београд, 23.09.2011. године
сала 273, II спрат, источни улаз,Палата Србије
 
 
Предавач:
·         Снежана Богдановић, шеф Одсека за унапређење области рада и права по основу
        рада у земљи и иностранству, Сектор за рад, Министарство рада и социјалне политике
 
 
09:45 - 10:00
 
 
Регистрација учесника
 
10:00 – 11:30
 
  • Закон о спречавању злостављања на раду – примена у државним органима
 
11:30 – 11:45
 
Пауза
 
 
11:45 – 13:00
  • Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитомод злостављања на раду
 
  • Питања и одговори
  
      Евалуација семинара
 

претрага