ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Доношење одлука и управљање тимом

Програм обуке

„ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И УПРАВЉАЊЕ ТИМОМ

15. септембар 2011.

Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274

Предавач: Мирјана Вељковић, Служба за управљање кадровима

08:45-09:00
Регистрација учесника
 
09:00-09:15
Увод
 
09:15–10:30
 

·         Доношење одлука - како доносимо одлуке?

·         Рационални модел

·         Неки други модели

·         Доношење одлука као компетенција

·         Вежба

·         Анализа снага и слабости

·         Вежба SWOT анализе

10:30–10:45
Пауза
10:45-12:15
 • Шта је тим?
 • Типологија тимова
 • Профили чланова тима
 • Вежба – упитник самопроцене тимских улога
 • Формирање и организовање тимова
 • Вежба
12:15–13:00
Пауза
13:00-14:45
 • Управљање тимом
 • Методе тимског одлучивања
 • Вежба
 •  Фазе развоја тима
 • Вежба
 • Тимски рад – снаге и слабости
14:45–15:00
Пауза
15:00-16:00
 • Завршна вежба тимског рада
 • Дискусија о вежби
16:00-16:30

·         Питања

·           Евалуација семинара 

претрага