ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основе пореског пословања у државној управи

 
Програм обуке
ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ ПОСЛОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
 
Београд, 13-14.10.2011. године
сала 270, II спрат, источни улаз,Палата Србије
 
 
Предавачи:
  • Мр Зоран Васић, помоћник директора, Министарство финансија – Пореска управа
  • Даворка Бошковић, Министарство финансија – Пореска управа
 
 
                                                            1. дан
 
 
9:15 – 9:30
 
 
    Регистрација учесника
 
9:30 – 11:00
 
·         Основне одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији
·         Појам и врсте јавних прихода
 
11:00 - 11:15
Пауза
11:15 – 12:45
 
·         Порескоправни однос
·         Настанак и испуњење пореске обавезе
 
12:45 – 13:15
Пауза
13:15 – 14:45
 
·         Наплата пореза
·         Пореска контрола
·         Вежба
 
14:45 – 15:00
Пауза
15:00 – 15:45
 
·         Пореска кривична дела и порески прекршаји
 
2. дан
2. дан
9:30 – 11:00
 
·         Пореска пријава
·         Вежба
 
11:00 – 11:15
Пауза
11:15 – 12:45
 
·         Измењена пореска пријава
·         Врсте образаца за  поједине пореске пријаве
·         Вежба
 
12:45 – 13:15
Пауза
13:15 – 14:45
 
·         Пореске пријаве за порез по одбитку 
·         Начин попуњавања и обрачун, рокови за подношење
·         Вежба
 
14:45 – 15:00
Пауза
 
        15:00 – 15:45
 
·         ПДВ пријава
·         Евалуација семинара
 

претрага