ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мотивација запослених

Програм обуке
„МОТИВАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
26. октобар 2011.
Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 273
Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
1. ДАН
09:00-9:20
Регистрација учесника
Увод
 
09:20–10:30
 
·         Појам и фактори мотивације
·         Теорије и модели мотивације
·         Тест – Колико сам добар мотиватор?
10:30–10:45
Пауза
10:45-12:15
·         Манифестације мотивације на раду
·         Фактори мотивације на послу
·         Мотивација у контексту управљања
·         Мотивација као чинилац продуктивности
·         Вежба
12:15–13:00
Пауза
13:00-14:45
·         Савремене стратегије за побољшање мотивације
·         Могућности руководиоца за мотивисање запослених
·         Вежба
14:45–15:00
Пауза
15:00-16:00
·         Развијање система мотивације на послу
·         Задовољавање социо-емоционалних потреба
·         Успостављање система награђивања
·         Вежба
16:00-16:30
·         Питања
·         Евалуација семинара 

претрага