ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА (АЕП)

Програм обуке
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА (АЕП)
Београд, 10-12. октобар2011. године
сала 233, II спрат, источни улаз,Палата Србије
Предавачи:
  • Андреја Марушић, консултант при Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
  • Бранко Радуловић, консултант при Канцеларији за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
 
1. ДАН
9.00-9.45
Увод

·         Стратегија регулаторне реформе у РС

·         Анализа ефеката прописа (АЕП) и њена имплементација у Србији – представљање Канцеларије за регулаторну реформу

·         Основни кораци у процесу АЕП

9.45-11.00
Корак 1 и корак 2 АЕП:

·         Утврђивање проблема, узрока и последица-основна правила и технике «стабло проблема»

·         Дефинисање циљева-основна правила и технике «стабло циљева»

(уз коришћење примера из праксе)
11.00-11.15
Пауза
11.15-12.30

Активности које се спроводе током целокупне АЕП: Прикупљање података и консултације

·         Релевантност консултација и прикупљања података као кључних елемената АЕП процеса;

·         Коришћење различитих техника консултација и прикупљања података

·         План консултација (према препорукама ЕК)

·         Анализа прикупљених података и евалуација

(уз коришћење примера из праксе)
12.30-13.30
Пауза
13.30-15.30

Учесници ће у групама радити на решавању конкретних примера у вези са:

·       Прикупљањем података и консултацијама у АЕП

·       Дефинисањем проблема и циљева

 
 
 
 
 
 
2. ДАН
9.00-9.45
Корак 3 АЕП:
  • Утврђивање опција у АЕП - регулаторне и нерегулаторне опције
  • Релевантне, изводљиве и оптималне опције
(уз коришћење примера из праксе)
9.45-11.15
Корак 4 АЕП:

Анализа ефеката опција - Технике које се користе приликом АЕП (1)

Анализа ефективности трошкова
Анализа трошкова и користи (Cost Benefit Analysis)
Анализа ризика
(уз коришћење примера из праксе и групни рад учесника
11.15-11.30
Пауза
11.30-13.00
Корак 4 АЕП:

Анализа ефеката опција - Технике које се користе приликом АЕП (2)

Мултикритеријумска анализа
Метод стандардних трошкова (Standard Cost Model)
(уз коришћење примера из праксе и групни рад учесника)
13.00-14.00
Пауза
14.00-15.30
Корак 5 АЕП:
Поређење опција
Разматрање опција, њихових предности и недостатака
(уз коришћење примера из праксе)
3. ДАН
9.00-10.00
Корак 6 АЕП:
  • Евалуација и мониторинг прихваћених решења
  • Ex post анализа ефеката
(уз коришћење примера из праксе и групни рад учесника)
10.00-10.15
Пауза
10.15-12.15

Смернице за писање извештаја и представљање анализе ефеката прописа

 

(Учесницима ће бити представљени примери извештаја о АЕП а део сесије ће бити посвећен групном раду учесника на примеру израде АЕП)

12.15-13.15
Пауза
13.15-14.15
Завршни тест
14.15-15.15
 Дискусија

Учесници могу да постављају конкретна питања у вези са досадашњим искуством у примени АЕП или у вези са прописима на којима раде.

претрага