ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Базе података - напредни ниво

 
Програм семинара
БАЗЕ ПОДАТАКА – НАПРЕДНИ НИВО
(петодневни курс)
7-17. новембар 2011.
Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 – III спрат, канцеларија 333
 
Предавац: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове Републичких органа
ПРВИ ДАН
15:00 – 15:15
Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 - 16:00
Применити, модификовати све типове података; Последице модификовања, унос припремљених података; Креирање маски, правила за унос; Постављање поља обавезних за унос
16:00 – 16:15
Пауза
16.15 – 17.00
Везе / спајања; Основна правила за повезивање табела; Унутрашње и спољашње везе; Референцијални интегритет
17:00 –  17:15
Пауза
17:15 – 18.00
Референцијални интегритет; Каскадно ажурирање и брисање података; Вежба; Питања и одговори
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ДРУГИ ДАН
15:00 – 15:15
Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 - 16:00
Дизајн упита; Врсте упита; Параметарски упити; Аритметички и логички изрази у упиту; Повезивање података; Креирање, модификовање, коришћење упита
16:00 – 16:15
Пауза
16.15 – 17.00
Дизајн упита, формуле и функције у упиту; Израда упита за креирање табеле, Агрегатне функције; Crosstab упити; џокер знаци у упиту; Null  и Not вредности
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18.00
Дизајн упита – наставак; Упити за проверу конзистентности базе;
Вежба; Питања и одговори
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курсаТРЕЋИ ДАН
15:00 – 15:15
Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 - 16:00
Дизајн форме: креирање повезаних и неповезаних контрола; Combobox; list box; check box
16:00 – 16:15
Пауза
16.15 – 17.00
Дизајн форме: аритметички или логички изрази; подешавање редоследа контрола на форми, модификовање заглавља и подножја, подформе
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18.00
Вежба: Креирање и модификовање форми и подформи;
Питања и одговори
 
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ЧЕТВРТИ ДАН
15:00 – 15:15
Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 - 16:00
Дизајн извештаја: Креирање контроле са израчунавањем, коришћење процентног рачуна и формула; Креирање контроле са коришћењем агрегатних функција
16:00 – 16:15
Пауза
16.15 – 17.00
Дизајн извештаја – наставак: креирање међузбирова, модификовање заглавља и подножја, прелом стране; Упит/табела
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18.00
Вежба: Креирање извештаја; Питања и одговори
ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса
ПЕТИ ДАН
15:00 – 15:15
Регистрација учесника и уводна реч предавача
15:15 - 16:00
Макронаредбе; Уграђивање у контролне објекте и форме
16:00 – 16:15
Пауза
16.15 – 17.00
Управљање подацима; Import/export текста, података из Excel  табеле, CSV, dBase; Повезивање спољних података са базом;
 Питања и одговори
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18.00
ТЕСТ
ЕВАЛУАЦИЈА

претрага