ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обрада текстa

Дневни програм курса (први дан):
ОБРАДА ТЕКСТА
8, 10,14, 16 i 18. новембар 2011.
 

Београд,

Булевар Михаила Пупина 2 – III спрат, канцеларија 333

Предавач: Дијана Димитријевић, из Управе за заједничке послове републичких органа

15:00-15:15

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА, УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА

15:15 - 16:00

o    Увод:шта су текст едитори, шта Обрада података?

o    Основни елементи прозора
o    Рад са документима:

Ö     Креирање и снимање новог документа

Ö     Снимање и отварање постојећег документа

Ö     Рад са више докумената

16:00 – 16:15
Пауза
16:15 - 17:00
o    Вежба: рад са документима

o    Први кораци у раду са текстом: означавање, уметање, умножавање, премештање, брисање и уређивање текста.

17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18:00
o    Вежба: рад са текстом
o    Прилагођавање поставкиВашег Word документа
 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ДРУГИ ДАН

15:00 – 15:45

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори.

o    Наставак рада са текстом:

Ö     Обликовање текста: фонтови, индексирање, експонирање,фусноте, ендноте, стилови, аутоматске функције итд.

15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45

o    Наставак рада са текстом:

Ö     Обликовање одломка: поравнање, увлачење, поредак, табулатори итд.

Ö     Листе: израда и манипулација

Ö     Представљање текста у ступцима

16:45 – 17:00
Пауза
17:00- 18:00

·     Наставак рада са текстом:

Ö     Обликовање документа: орјентација, маргине, прелом, заглавље и подножје, нумерација итд.

·     Вежба: Примена стеченог знања на примеру израде дописа

 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ТРЕЋИ ДАН

15:00 – 15:45

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори

 

o    Рад са објектима у Word-у: табеле, слике, цртежи и графикони

15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45
o    Табеле: прављење, уметање, брисање, оивичавање, стилови итд.
o    Вежба: рад са табелом
16:45 – 17:00
Пауза
17:00- 18:00
o    Табеле:

Ö     манипулација над елементима табеле: ћелијом, редовима и колонама

Ö     манипулација над текстом у елементима табеле

·     Вежба: рад са табелама на примеру дописа

 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ЧЕТВРТИ ДАН

15:00 – 15:45

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори

 

o      Објекти: слике и цртежи

o      Вежба:рад са сликама и цртежима
15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45

o      Објекти: графикони

o      Вежба:рад са графиконима
16:45 – 17:00
Пауза
17:00- 18:00

o      Рад са документима: шаблони, стилови, стилски аранжмани

o      Вежба:израда пробног теста

 

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ПЕТИ ДАН

15:00 – 15:45

Регистрација учесника, обнављање градива са предходног термина курса, питања и одговори, увежбавање стеченог знања

15:45 – 16:00
Пауза
16:00 - 16:45

o    Припрема документа за штампу

o    Штампање документа

16:45 – 17:00
Пауза
17:00- 18:00

o    Завршни тест

o    Евалуација

 

претрага