ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Канцеларијско пословање

 
 
Програм обуке
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Београд, 17. и 18. новембар 2011. године

сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 
 
Предавач:
  • Стојадин Марић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу
 
 

1. ДАН

 
 
10:00-10:15
 
Регистрација учесника
Отварање семинара
10:15–12:00
 

·         Појам и значај канцеларијског пословања

·         Основни појмови и изрази у канцеларијском пословању

·         Примање, отварање и прегледање поште

12:00–12:15
Пауза
12:15-14:00

·         Евидентирање аката и предмета

·         Картотека

·         Скраћени деловодник

 
2. ДАН
 
 
10:00–12:00
 

·         Омот списа

·         Достављање аката у рад

·         Роковник

·         Развођење аката

·         Отпремање поште

·         Архивирање и чување предмета

12:00–12:15
Пауза
 
12:15-14:00

·         Саставни делови службеног акта

·         Извештавање о стању решавања управних ствари

·         Надзор над применом прописа у канцеларијском пословању

·         Канцеларијско пословање у ширем смислу 

·         Питања

Евалуација семинара 

 
 

претрага