ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Презентације

Програм обуке
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
 
Београд, 22.11 – 02.12.2011. (сваки други радни дан)
сала 333, III спрат, источни улаз, Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2

Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа

15:00 – 15:15

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА И УВОДНА РЕЧ ПРЕДАВАЧА

15:15 – 16:00
o    Увод у Презентације:

Ö     Основе коришћења програма Презентације

Ö     Мењање основних поставки

o    Вежба: рад са документима
16:00 - 16:15
Пауза
16:15 – 17:00

o    Рад са слaјдом: убацивање података, означавање слајда, редови и колоне, сређивање података, дуплицирање, премештање, брисање, проналажење, замена и сортирање података

o    Вежба: унос и форматирање података у ћелијама

17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 17:45

o    Наставак рада са слајдом: убацивање података, означавање слајда, редови и колоне, сређивање података, дуплицирање, премештање, брисање, проналажење, замена и сортирање података

o    Вежба: унос и форматирање података у ћелијама

17:45 – 18:00

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ДРУГИ ДАН
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
15:15 – 16:00

o    Рад са радним листовима:убацивање новог, промена назива, брисање, копирање, премештање итд.

o    Убацивање слике

16:00 –  16:15
Пауза
16:15 – 17:00

o    Прављење Презентације

o    Вежба: убацивање слике у самој прензентације

17:00 –  17:15
Пауза
17:15 – 17:45
o    Наставак рада са прензентацијом
o    Вежба
17:45 – 18:00

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ТРЕЋИ ДАН
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
15:15 – 16:00
o    Убацивање разних анимација
o    Вежба: Анимације
16:00 – 16:15
Пауза
16:15 – 17:00
o    Убацивање разних анимација
o    Вежба: Анимације
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 17:45
o    Убацивање разних анимација
o    Вежба: Анимације
17:45 – 18:00

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ЧЕТВРТИ ДАН
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
15:15 – 16:00
o    Наставак са радом са анимацијом
16:00 – 16:15
Пауза
16:15 – 17:00
o    Анимација слајда
o    Анимација предмета на слајду
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 17:45
o    Анимација слајда
o    Анимација предмета на слајду
17:45 – 18:00

ДИСКУСИЈА, ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

ПЕТИ ДАН
15:00 – 15:15
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
15:15 – 16:00

o    Припрема документа за штампу: поставке радног листа и припреме

o    Вежба: припрема документа за штампу

16:00 – 16:15
Пауза
16:15 – 17:00
o    Штампање документа: штампање
o    Вежба: штампање
17:00 – 17:15
Пауза
17:15 – 18:00
o    Тестирање стеченог знања
o    евалуација
 

ЗАВРШНА РЕЧ: упознавање са темама наредног термина курса

 

претрага