ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Кодекс понашања државних службеника

 
Програм обуке
КОДЕКС ПОНАШАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
 
Београд, 22. новембар2011. године
 
сала 270, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
Предавач:

Дејан Миленковић, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

 
10:00 – 10:05
 
Регистрација учесника / Отварање семинара
 
10:05– 11:30
 
  • Морал и професионална етика
  • Етика државних службеника
  • Улога и значај службеничких тела у изградњи и праћењу етичких стандарда државних службеника

Канцеларија за цивилне службе - Велика Британија;

Одбор за заштиту мерит система – САД;

Високи службенички савет – Србија;

11:30 – 12:00
Пауза
11:45 – 13:45
  • Етички кодекс државних службеника Србије
  • Службеник као „узбуњивач“
  • Службеничка етика и напредовање у служби
Дискусија
Евалуација семинара
       

претрага