ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Креирање и анализа утицаја јавних политика

 

 
Програм обуке
КРЕИРАЊЕ И АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
 
Београд, 15, 16. и 17. новембар 2011. године
сала 273, IIспрат, источни улаз, Палата Србије
 
 Предавачи:
·       Audrey O'Byrne-Jessiman
·        Charles-HenriMontin
·        FlorinBondar
·       Lorenzo Allo
I ДАН
      08:30 – 09:00
Регистрација учесника
09:00 – 09:15
 • Представљање и добродошлица
Представљање предавача, тема и циљева обуке
 
09:15 – 09:45
 • Израда јавних политика – значај и релевантност
Обраћање заменика Генералног секретара Владе Републике Србије
 
09:45 – 10:30
 • Израда јавних политика - увод
Audrey O'Byrne-Jessiman
Кључни термини и појмови;
Дефиниција јавних политика;
Фазе у циклусу израде јавних политика;
 
10:30 – 11:15
 • Израда јавних политика унутар Владе   
FlorinBondar
Елементи циклуса израде јавних политика;
Различити актери из власти (и изван власти) који су укључени у циклус политике;
 
11:15 – 11:30
Пауза
11:30 – 12:15
 • Израда политика „на основу доказа“
Lorenzo Allo
Улога званичника јавне службе у прикупљању одговарајућих информација и података у процесу израде политика 
 
12:15 – 12:45
 
 • Дискусија (питања и одговори)
 
12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 14:15
 • Искуство једне земље ЕУ у развоју политика 
Charles-HenriMontin
 
14:15 – 15:15
 • Рад у групама
Процена политика;
Развијање/ унапређење у контексту циклуса израде политике (кога треба консултовати, кључне интересне групе, кључни докази које треба прикупити и сл.)
 
15:15 – 15:45
 • Извештај група о раду
Презентација представника свих група
 
15:45 – 16:15
 • Рекапитулација и питања
 
II ДАН
09:00 – 09:45
 • Доследност приступа – значај инструмената за израду политике: анализа утицаја
Lorenzo Allo
Анализа утицаја – кључни инструмент у изради политике за обезбеђивање доследности приступа у свим органима власти  
 
09:45 – 10:30
Различити елементи у оквиру циклуса израде политике и модела анализе утицаја:
 • Координација политика
Audrey O'Byrne-Jessiman
 Делотворно координирање активности у министарствима и релевантним агенцијама у јавном сектору, и између њих, с циљем да се обезбеди прикупљање неопходних информација и доказа    
 
10:30-11:15
 • Процеси консултација
Charles-HenriMontin
Консултовање с кључним заинтересованим групама  
 
11:15 – 11:30
Пауза
11:30 – 12:15
 • Праћење, преиспитивање, процена
FlorinBondar
Фаза циклуса политике после примене;
Улога доносиоца политике у томе да политика заиста остварује оно чему је била намењена, да функционише делотворно, као и да постоје системи за њено праћење и преиспитивање;     
 
12:15 – 12:45
 • Рекапитулација и питања
 
12:45 – 13:30
Пауза
13:30 – 14:15
 • Мерење и показатељи учинка 
Audrey O'Byrne-Jessiman
 
 
14:15 – 15:30
 • Рад у групама:
Примери практичних политика
 
15:30-16:30
 • Извештај група о раду
 
III ДАН
09:00 – 09:45
 • Политика и планирање буџета
Lorenzo Allo
Улога и значај планирања буџета и средстава у изради политике;
Анализа трошкова и користи;
 
09:45 – 10:30
 • Пажљиво посматрање, надзор и транспарентност  
FlorinBondar
Транспарентност, праћење и преиспитивање политике;
Независни надзор и различите структуре и системи, како у процесу израде политике, тако и у преиспитивању и процени делотворности примењене политике;
 
10:30 – 11:00
 • Дискусија (питања и одговори)
 
11:00 – 11:15
Пауза
11:15 – 12:00
 • Планирање за потребе политике
Charles-HenriMontin
Краткорочно, средњорочно и дугорочно планирање;
Дискусија;
 
12:00 – 12:45
Пауза
12:45 – 14:30
 • Рад у гупама:
Реалистични проблеми из искуства предавача, из перспективе циклуса политике
14:30 – 14:45
Пауза
14:45 – 15:00
 • Повратне информације предавача у вези са групним радом
 
15:00 -15:30
 • Рекапитулација и закључак
Евалуација семинара
 

претрага