ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ

Програм обуке
СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
Београд 29-30. новембар 2011. године
Палата „Србија“, II спрат, сала 273
1. ДАН
09:00 – 09:15

·         Увод, представљање тренера и учесника

09:15–09:45

·         Улога стратешког управљања у органима државне управе

09:45-10:30

·         Модел, мисија и визија

10:30-11:00

Пауза

11:00–12:30

·         Стратешке анализе

·         Дрво проблема

·         Анализа стејкхолдера

12:30:-13:30

Пауза

13:30-15:00

·         Стратешки циљеви

·         Дрво циљева

·         Циљеви

15:00-15:30

Пауза

15:30- 16:30

·         Акциони план

2. ДАН
09:00 – 09:15

·         Резиме првог дана

 
09:15–09:45

·         Значај и користи праћења и контроле (законска обавеза)

 
09:45-10:30

·         Организациона структура за праћење

 
10:30-11:00
Пауза
 
11:00–12:30

·         Шта пратити? (Индикатори)

 
12:30:-13:30
Пауза
 
13:30-15:00

·         Колико често и када извештавати? (који извештаји, календар извештавања)

 
15:00-15:30
Пауза
 

15:30- 16:30

·         Наредни кораци у процесу стратешког управљања

·         Завршни разговори, питања и одговори

·         Евалуација

 

претрага