ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Примена граматичких, стилских и правописних правила у изради аката

 
Програм обуке

„ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ АКАТА“

 Београд, 13. и 14. децембар 2011. године
сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 
 
Предавач: Бедрија Арсић, лектор, Републички секретаријат за законодавство
 
1. ДАН
10:00 – 10:30

Регистрација учесника и отварање семинара

10:30 – 11:30

·         Увод (oсновни принцип комуникације и најчешће грешке)

·         Употреба језика у администрацији дминистративни стил)

11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 12:45

·        Услови које документ мора да испуњава

·         Норма административног стила

12:45 – 13:00
Пауза
13:00 – 15:00

·         Устаљена језичка средства и поступци у изради документатандардизација, унификација, номинализација, деперсонализација)

2. ДАН
 
10:00 – 11:30

Принципи израде докумената:

  • Једнозначност и терминолошка и изразна уједначеност
11:30 – 11:45
Пауза
11:45 – 12:45
  • Економичност (употреба скраћеница, заменица, номотехничких формула)
  • Неекспресивност (употреба стилских фигура)
  • Неемоционалност (употреба дифузних израза)
12:45 – 13:00
Пауза
13:00 – 15:00

·         Вежба - допис

·         Најчешће недоумице у писању

·         Евалуација семинара

 

претрага