ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ

Програм обуке
СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
Београд 12-13. децембар 2011. године
Палата „Србија“, II спрат, сала 273
1. ДАН
09:00 – 09:15

·        Увод, представљање тренера и учесника

09:15–09:45

·        Улога стратешког управљања у органима државне управе

09:45-10:30

·        Модел, мисија и визија

10:30-11:00

Пауза

11:00–12:30

·        Стратешке анализе

·        Дрво проблема

·        Анализа стејкхолдера

12:30:-13:30

Пауза

13:30-15:00

·        Стратешки циљеви

·        Дрво циљева

·        Циљеви

15:00-15:30

Пауза

15:30- 16:30

·        Акциони план

2. ДАН
09:00 – 09:15

·        Резиме првог дана

 
09:15–09:45

·        Значај и користи праћења и контроле (законска обавеза)

 
09:45-10:30

·        Организациона структура за праћење

 
10:30-11:00
Пауза
 
11:00–12:30

·        Шта пратити? (Индикатори)

 
12:30:-13:30
Пауза
 
13:30-15:00

·        Колико често и када извештавати? (који извештаји, календар извештавања)

 
15:00-15:30
Пауза
 

15:30- 16:30

·        Наредни кораци у процесу стратешког управљања

·        Завршни разговори, питања и одговори

·        Евалуација

 

претрага