ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

ОБУКА ПРЕДАВАЧА ЗА СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ

Програм обуке (тренинг тренера)
СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ
Београд 17. новембар 2011. године
Немањина 11, V спрат, сала 183

Модератор: Владимир Обрадовић

9:00 – 9:15

Улога стратешког управљања у органима државне управе

Тренер 1
9:15 – 9:30

Повратне информације, дискусија

Сви
9:30 – 9:45

Модел, мисија и визија

Тренер 2
9:45 – 10:00

Повратне информације, дискусија

Сви
10:00 – 10:15

Стратешке анализе

Дрво проблема

Тренер 3
10:15 – 10:30

Повратне информације, дискусија

Сви
10:30-11:00

Пауза за кафу

 
11:00–11:15

Анализа стејкхолдера

Тренер 4
11:15 – 11:30

Повратне информације, дискусија

Сви
11:30 – 11:45
Стратешки циљеви
 
Тренер 5
11:45 – 12:00

Повратне информације, дискусија

Сви
12:00 – 12:15
Дрво циљева
Тренер 6
12:15 – 12:30

Повратне информације, дискусија

Сви

12:30 – 13:30

Пауза за ручак

 
13:30 – 13:45
Акциони план
Тренер 7
13:45 – 14:00

Повратне информације, дискусија

Сви
14:00 – 14:30

Наредни кораци

Завршни разговори, питања и одговори

Евалуација
 

претрага