ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Буџетско рачуноводство и извештавање

 
Програм обуке
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
 
Београд, 5.12.2011. године
сала 273, II спрат, источни улаз,Палата Србије
 
 
Предавач:
  • Мр Олга Костић, Министарство финансија – Управа за трезор
 
 
09:15 - 9:30
 
Регистрација учесника
9:30 – 11:00
 
Прописи буџетског рачуноводства
Ø      Прописи
·         Појам и врсте јавних прихода и расхода
·         Управљање јавним финансијама
·         Закон о буџетском систему, Закон о буџету, Уредба о буџетском рачуноводству
·         Правилници
·         Методологија извештавања
Ø      Могућности унапређења рачуноводствене функције у јавном сектору
Ø      Улога и значај запослених на пословима буџетског рачуноводства и финансијког извештавања
Ø      Основе и начела за вођење буџетског рачуноводства и финансијско извештавање
Ø      Пословне књиге и рачуноводствене исправе
 
11:00 - 11:15
 
Пауза
11:15 – 13:30
 
Активности корисника буџетских средстава
·         Планирање, извршење и евидентирање
·         Рад у ФМИС систему
·         Евиденциони рачуни
·         Извори финснсирања
·         Обрасци
·         Извештаји за 2010. годину (најчешћа питања и дилеме)
·         Дискусија
 
13:30 - 14:15
 
Пауза
 
 
14:15 – 15:00
 
Програмски и пројектни зајмови
·         Примања и издаци – прилив, трошење и евиденција
·         Програмски и пројектни зајмови
·         Достављање извештаја и евиденција
 Евалуација семинара
 

претрага