ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Управљање људским ресурсима

Програм обуке

„УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

9-10. фебруар 2012.

Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, сала 274

Предавач: Драгана Гњатовић, Министарство финансија-Управа царина

09:00-9:30
Регистрација учесника
 
 
09:30–11:30
 

·        Дефиниција људских ресурса и управљања људским ресурсима у државној управи

·        Планирање људских ресурса

·        Анализа описа посла

·        Вежба

11:30–11:45
Пауза
11:45-13:00

·        Одабир и запошљавање кадрова заснован на анализи посла

·        Законски оквир у Србији

·        Дефинисање одабира и критеријуми селекције

 
13:00–13:45
Пауза
13:45-16:00

·        Методе селекције

·        Вежба – структурирани интервју

 
ДРУГИ ДАН
09:30-11:30

·        Увођење у посао

·        Мотивација запослених

·        Изградња тима

·        Улога руководиоца

11:30–11:45
Пауза
11:45-13:15

·        Управљање учинком

·        Оцењивање запослених

·        Разговор са запосленим

·        Вежба

13:15-14:00
Пауза
14:00-15:30

·       Усавршавање и развој људских ресурса

·       Како одрасли уче

·       Улога руководиоца у процесу учења

  • Вежба
15:30-16:00

·        Питања

·        Евалуација семинара 

 
 

 

претрага