ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Канцеларијско пословање

 
Програм обуке
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
 Београд, 20. и 21. фебруар 2012. године
сала 274, II спрат, источни улаз, Палата Србије
 

Предавач: Стојадин Марић, Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу

1. ДАН
10:00 – 10:15

Регистрација учесника и отварање семинара

10:15 – 12:00

      Појам и значај канцеларијског пословања
      Основни појмови и изрази у канцеларијском пословању
      Примање, отварање и прегледање поште

12:00 – 12:15
Пауза
12:15 – 14:00
      ·Евидентирање аката и предмета
       Картотека
       Скраћени деловодник
2. ДАН
10:00 – 12:00
       Омот списа
       Достављање аката у рад
       Роковник
       Развођење аката
       Отпремање поште
       Архивирање и чување предмета
12:00 – 12:15
Пауза
12:15 – 14:00
       Саставни делови службеног акта
       Извештавање о стању решавања управних ствари
       Надзор над применом прописа у канцеларијском пословању
       Канцеларијско пословање у ширем смислу 
       Питања
       Евалуација семинара 

 

претрага